Spring til hovedindhold
Forside  /  Sådan fungerer det  /  Video  /  Laser It Challenge #4: IRIS Camera - Bike Gear Jig Template

Introduktion

Laser It-udfordring nr. 4: IRIS-kamera – IRIS-kamera – skabelon med holder til cykeludstyr

Velkommen til dette afsnit af Epilog Laser It-udfordringen. Er det muligt at lave en holder og en skabelon ved hjælp af IRIS-kamerasystemet?

projektindstillinger

Materialer, der skal bruges
Anvendt maskine
Fusion Edge 12 60 watt CO2
Raster gravering
Hastighed30%
Strøm100%
DPI600
mønsterStucki
RetningNedefra og op
vektorskæring
Hastighed25% Strøm100% Frekvens50%
Flere videoer
Hastighed30%
Strøm100%
DPI600

Kom godt i gang

Vi begynder med at anbringe et sort stykke kraftig karton og kædehjulet på arbejdsoverfladen under Fusion Edge-kameraet. Hvis vi bruger et udsnit af det sorte kraftige karton, giver det høj kontrast mellem metalkædehjulet og baggrunden, hvilket er vigtigt, hvis den automatiske tegning skal blive god i et senere trin.

sort kraftig karton til kædehjulet

Dernæst bruger vi den automatiske fokusfunktion til at få IRIS-kameraet til at fokusere på kædehjulet, så billedet tages i en naturlig størrelse.

luk låget, og fokuser kædehjulet

Du kan hente et billede, der er taget med IRIS-kameraet, ved at åbne Job Manager og klikke på Camera Options (Valgmuligheder for kamera) øverst til højre.

klik på kameraikonet øverst til højre

Vælg indstillingen Overhead Video (topmonteret video) for at åbne IRIS-kameraets live-videooptagelse.

vælg den topmonterede video

Overhead Camera-optagelsen (det topmonterede kamera) viser arbejdsområdet fra oven og har en automatisk indstilling til lysstyrke og kontrast.

Vi kan også aktivere den automatiske funktion og justere lysstyrken og kontrasten manuelt, så resultatet bliver tilpasset.

I dette eksempel har vi deaktiveret den automatiske indstilling og justeret lysstyrken og kontrasten, så vi får et result med høj kontrast mellem vores sorte kraftige karton og metalkædehjulet.

manuel lysstyrkekontrast

Lysstyrken og kontrasten er nu optimeret, når vi tager billedet. Nu skal vi trykke på Copy Background Image (kopiér baggrundsbillede) og kopiere IRIS-kameraets billede til computerens udklipsholder.

kopiér baggrundsbilledet til udklipsholderen

Nu skal vi åbne CorelDRAW og indsætte vores billede i et nyt 24" x 12"-dokument. Derefter højreklikker vi på billedet og vælger Edit Bitmap (rediger bitmap), så billedet åbnes i Corel PHOTO-PAINT. Her bliver der lavet et par ekstra justeringer.

indsæt baggrundsbilledet i coreldraw
højreklik på billedet, og vælg rediger bitmap
åbn billedet i corel photo paint

Vælg Crop Tool (beskæringsværktøj) i Toolbox (værktøjskassen) til venstre, og tegn et beskæringsfelt omkring kæderingen. Sørg for, at der er god plads omkring kanten.

vælg beskæringsværktøjet

Nu skal vi rense tænderne på vores kædering ved hjælp af viskelæderværktøjet. Dette vil give meget bedre vektorisering, når vi går tilbage i CorelDRAW.

rengøring af kæderingens tænder

Vælg viskelæderværktøjet i værktøjskassen til venstre, og begynd at klikke og slette grå pixels på spidserne af kæderingens tænder.

vælg viskelæderværktøjet
rengøring af kæderingens tænder

Viskelæderværktøjet gør det muligt at udvide værktøjets størrelse og form, men i dette eksempel passer standardindstillingerne perfekt til kurven på spidsen af hver enkel tand på kæderingen.

Når alle kæderingens tænder er renset, bruger vi valgmuligheden Invert Colors (inverter farver) i PHOTO-PAINT til at invertere farverne på det billede, vi har taget.

Vælg Image (billede) > Transform (omdan) > Invert Colors (inverter farver) på menubjælken øverst på skærmen.

inverter billedets farver
inverter farveresultaterne

Nu skal vi fjerne baggrunden til vores billede, som nu er grå, ved hjælp af værktøjet Magic Wand Mask (tryllestavmaske). Klik på Rectangle Mask (rektangelmasken) til venstre, og vælg Magic Wand Mask (tryllestavsmasken) i indstillingerne, mens du holder knappen inde.

tryllestavsmaske

Klik på billedet af den sorte kædering for at oprette et valg af kæderingen, højreklik på valget, og vælg Apply Smart Selection to Mask (anvend intelligent valg på masken) i menuen.

klik på det sorte kæderingsområde
anvend det intelligente valg på masken

Det sidste, vi gør, før vi går tilbage i CorelDRAW til vores vektorisering, er at invertere vores maskevalg ved at klikke på Invert Mask (inverter maske) i Standard-menubjælken øverst på skærmen.

inverter valget til baggrunden

Tryk derefter på Delete (slet) for at fjerne baggrunden.

tryk på delete (slet) for at fjerne baggrunden

For at færdiggøre vores billede og gå tilbage til CorelDRAW klikker vi på Finish Editing (færdiggør redigering) i Standard-menubjælken øverst på skærmen og vælger Yes (ja), når vi bliver bedt om at gemme ændringerne i bitmap

afslut redigeringen
yes (ja) for at gemme ændringerne

Når PHOTO-PAINT er færdig med at gemme, går vi over i CorelDRAW for at oprette en vektorisering af det bitmap-billede, vi lige har ændret.

tilbage i coreldraw

Når vi er tilbage i CorelDRAW og har valgt vores billede, vælger vi Trace Bitmap (tegn bitmap) på bjælken Properties (egenskaber) øverst på skærmen og vælger Outline Trace (tegn omrids) > Low Quality Image (billede i lav kvalitet) i valgmulighederne for at åbne PowerTrace-funktionen i CorelDRAW.

tegn bitmap powertrace
powertrace-funktionen

Vi begynder med at vælge fanen Color (farve) øverst til højre i PowerTrace, og derefter vælger vi RGB som Color Mode (farvetilstand) og 2 som Colors (farver). Disse indstillinger gør billedvektoriseringen nemmere og giver os kun et sort og hvidt resultat.

farvefane-valgmulighed
vælg farven rgb og farverne

Derefter går vi tilbage til fanen Indstillinger og laver et par justeringer af vores indstillinger for Detail (detaljer) og Smoothing (udjævning).

fanen powertrace-indstillinger

Vi vælger 100 som detaljer og 31 som udjævning og klikker på OK nederst på skærmen.

powertrace-indstillinger detaljeudjævning ok

PowerTrace-funktionen er ikke perfekt til alle vektoriseringsprojekter, men til denne sort-hvide konvertering og dette eksempel er den rigtig god. Afhængigt af diverse faktorer som f.eks. lysstyrke og kontrast, bitmap-registreringens DPI og belysning skal du muligvis eksperimentere med forskellige PowerTrace-indstillinger for at opnå de resultater, du ser her.

powertrace forbedrer sporing

Når vores vektorisering er færdig, laver vi en kopi af vores resultater og flytter dem til siden af dokumentområdet, så de kan bruges i et senere trin.

kopi til senere trin

Det eneste, vi skal bruge for at lave vores holder til kæderingene, er kæderingens omrids. For at vi kan isolere kæderingens omrids skal vi højreklikke på vores vektorgruppe, vælge Break Apart (adskil) i menuens valgmuligheder og derefter vælge de indvendige kædehjulshuller, som vi ikke skal bruge, og trykke på Delete (slet).

adskil kurven
kædehjul fyldt version

Nu hvor kæderingens omrids er isoleret, skal vi lave en holder med 4 kolonner og 2 rækker med kædehjulshuller.

4x2 matrix med kædehjulsdele

Bemærk: Hvis Alignment og Dynamic Guides (justering og dynamiske styr) aktiveres i menuen View (vis) i CorelDRAW, bliver det meget lettere at justere og oprette vores matrix med holderhuller i de følgende trin.

justering dynamiske styr

Når vi skal oprette vores holdermatrix, vælger vi først vores kædehjuls form, og mens vi holder Shift inde, trækker vi en kopi ned under originalen og trykker på mellemrumstasten for at lave en kopi. Slet derefter den ekstra kopi.

duplikeret kædering 1. kolonne

Nu skal vi vælge de to kædehjulsformer og gentage processen, indtil vi har lavet en holderopsætning til kædehjulsformer på 4 x 2, som bliver hullerne i vores holder.

4x2 til endelig kædehjulsplacering

Vælg nu alle kædehjulsformerne, højreklik på Black (sort) på Color Palette (farvepaletten) til højre på skærmen, og venstreklik på None (ingen) for at give kædehjulet et sort omrids uden farve.

tegn uden om sort indvendig udfyldning, og klik på none (ingen)
skær omrids til holderudskæring

Nu er vi klar til at printe og skære vores kædehjulsholder ved laseren. Vi konfigurerer vores laser-procesindstillinger til bølgepap. Du kan bruge mange slags materialer til holdere, f.eks. træ, akryl, plastic, der kan graveres, eller pap. Bølgepap er rigtig godt til en éngangsholder, fordi det er let at få fat i og billigt.

Vi begynder med denne del af vores projekt ved at printe filen til Epilog Software Suite.

print kæderingens holderudskæring til laser

Vi justerer følgende indstillinger i Epilog Software Suite:

Graveringsindstillinger

Maskine: 60-Watt CO2 Fusion Edge 12
ProcestypeVektor
Hastighed25%
Strøm100%
Frekvens50%

(Sørg for at kontrollere de anbefalede materialeindstillinger i maskinens manual.)

Derefter skal filen printes til laseren.

software suite-indstillinger

Vi lægger vores 24" x 12"-bølgepap på lasersystemets plade øverst til venstre, lukker låget, fokuserer materialet og trykker på Go (start), hvorefter jobbet skæres.

placering af pap på pladen
laserskæring af kæderingsholder pap

Når jobbet er fuldført, fjerner vi alle unødvendige udskæringer fra pladen og anbringer holderen på laserpladen igen.

fjern det ekstra laserskårne pap

Nu skal vi forberede vores kædehjulsdele til graveringen.

Hvis vi brugte en Epilog-fiberlaser, kunne vi markere direkte på kædehjulet, men i dette eksempel bruger vi Enduramark-metalmarkeringsspray til CO2 -lasere, som er et metalmarkeringsstof, der giver vores Fusion Edge med CO2-laser mulighed for at markere på blottede metalkomponenter og -dele.

metaldele, fiberreference

enduramark co2-metalmarkeringsmaterialespray

Vi lægger kædehjulsdelene på et stykke pap og dækker delene godt med sort Enduramark-spray, indtil de er helt dækket til med et enkelt lag metalmarkeringsspray.

sprøjtemaling af delene

Når metalmarkeringssprayen tørrer, anbringer vi vores kædehjulsdele på holderen, inden lasermarkeringen begynder.

enduramark-spraydele i holder på maskine

I CorelDRAW har vi brugt vores holderfil som en skabelon til at justere og duplikere vores markeringsfil til de mellemrum i vores holder, hvor vi har klargjort dele.

coreldraw-skabelon, endelig fil

Det motiv, vi bruger til kædehjulene, omfatter et serienummer, en datamatrixkode, et logo og en tekst med en beskrivelse af kædehjulet.

filkonfiguration og motiv

Når vores motiv er klar, vælger vi kun de motiver, vi printer til jobbet.

motiv, der er valgt til udskrivning

Herefter vælger vi Print i menuen File (fil) øverst på skærmen og husker at klikke på Selection (valg) i valgmulighederne Print range (printerområde). Før vi klikker på Print, kan vi bekræfte til højre, at vi kun printer det motiv, der er valgt i Software Suite. Herefter trykker vi på Print.

indstilling for valg til udskrivning

I Epilog Software Suite beholder vi indstillingen Engrave (gravér) i Process Type (procestype) og justerer grænseværdierne for:

Graveringsindstillinger

Maskine: 60-Watt CO2 Fusion Edge 12
Hastighed30%
Strøm100%
DPI600
Dithering-mønsterStucki
GraveringsretningNedefra og op

(Sørg for at kontrollere de anbefalede materialeindstillinger i maskinens manual.)

Derefter klikker vi på Print for at sende vores markeringsjob til laseren

software suite-indstillinger for enduramark-markering

På laseren fokuserer vi laseren på vores kædehjul og begynder jobbet ved at trykke på Go (start)

tryk på go (start) for at begynde opgaven
eksempler på gravering
gravering cermark
gravering cermark

Når jobbet er fuldført, skal du sprøjte kædehjulet med vand og tørre overskydende markeringsmateriale af, så du kan se den endelige markering og det færdige produkt.

fjern overskydende markeringsspray med vand

Og så er det hele klar: Vi har lavet en kædehjulsholder og en motivskabelon ved hjælp af IRIS-kamerasystemet og Corels Graphic Software Suite. Derefter markerede vi delen ved hjælp af en Epilog Fusioin Edge-lasermaskine og Enduramark.

papholder
motivskabelon
endelige graverede dele

Vi håber, at disse tips og teknikker kan hjælpe dig med at gøre dit næste laserprojekt vellykket. Tak, fordi du så med. Vi ses næste gang.

Du vil måske også synes om...

Relateret til: Cermark, Metal
 • laserraderede krus i rustfast stål

  Krus i rustfast stål

  Metal
  Krus – uanset om de er malede, pulverlakerede eller i rustfrit stål – er usædvanligt populære graveringsprodukter.
 • Etiketter af anodiseret aluminium graveret med stregkode og serienummer

  UID-lasermærkning

  Metal
  Find ud af, hvordan entydige identifikationsprogrammer (UID) bruger lasere til identifikation og sporbarhed af offentlig ejendom.
 • CO2-lasermærkede patentflasker i rustfast stål

  CO2-metalmærkningsspray

  Annodiseret, Cermark, Metal
  Lav permanent mærkning på metal med en CO{1}-lasermaskine, samtidig med at det originale materiales beskaffenhed bevares.
 • Gravering af stregkoder

  System til lasergravering af stregkoder

  Annodiseret, Cermark
  En laser er et ideelt valg til gravering og radering af stregkoder. Hurtig, tilpasset gravering, der er nem at konfigurere, af en række stregkoder.
 • Lasergravering af vinglas

  Vinglas til vin

  Metal
  Hold din vin ved den helt rette temperatur med disse pulverlakerede vinglas!
 • Lasergravering af metallommelærker

  Metallommelærker

  Metal
  Du kan lave en smuk gravering på disse lommelærker med en mat belægning. Det vil være en god gave til forlovere, jubilæumsfester, på destillerier og meget mere.
 • Isterninger i rustfrit stål

  Isterninger i rustfrit stål

  Metal
  Ingen ønsker en udvandet drik, så giv din næste fest eller begivenhed et løft med disse drikkevarer....
 • gravering af metalredskaber

  Redskaber af metal

  Metal
  Uanset om det er til sommerens grillfest, en lokal restaurant eller madlavning derhjemme, er disse metalredskaber den perfekte gave til både grillmestre og gourmetkokke!
 • lasergraveret brugerdefinerede stjerner og striber guitar

  Guitar til den fjerde juli

  Cermark, Plast, Træ
  Hvad er mere amerikansk end rock n' roll? Hvad med denne skræddersyede guitar med stjerner og striber, som vi har lavet med Fusion Pro!
 • lasergravering af udstyr til kæledyr

  Udstyr til kæledyr

  Stof, metal
  Med laserens alsidighed er det nemt at tilpasse fleece, anodiseret aluminium og læder, som alle er meget populære materialer til produkter til kæledyr.