Spring til hovedindhold
Nu og frem til 2. august 2024 har vi store besparelser på de fleste modeller! Klik HER for flere oplysninger.
Hjem  /  Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Du har kontrol over dine data.

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller anmodninger i relation til dine data eller personlige oplysninger, og hvordan vi bruger dem, kan du kontakte os på privacy@epiloglaser.com.

Introduktion

Nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger ("politikken") er beregnet til at informere brugere af webstederne og produkterne (samlet betegnet "tjenesterne") leveret af Epilog Corporation ("Epilog Laser", "vi" eller "os") om, hvordan vi indsamler og bruger personlige oplysninger indsamlet af os i forbindelse med tjenesterne. Vi vil træffe rimelige forholdsregler for at beskytte brugernes privatliv i overensstemmelse med de retningslinjer, der er anført i nærværende politik, og gældende amerikansk lovgivning. I nærværende politik betyder "brugeren" eller "du" enhver person, der bruger eller på anden vis drager fordel af tjenesten eller på anden vis indsender personlige oplysninger til Epilog Laser via tjenesterne. VED AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EPILOG LASER ACCEPTERER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅR OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF NÆRVÆRENDE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, SKAL DU IKKE BRUGE TJENESTERNE.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Personlige oplysninger:

Vi indsamler personlige oplysninger, som du sender til os, herunder navn, e-mailadresse, gadenavn, by, stat/område, postnummer, land, firmanavn, telefonnummer og serienummeret på dit produkt, for at kommunikere med dig, sende de fysiske eller digitale varer til dig, som du har bedt om, og eventuelt sende dig trykt eller digital information i begrænset omfang.

Anden personlig identifikation:

Ud over de personlige oplysninger beskrevet herover indsamler Epilog Laser ikke og ønsker ikke at modtage nogen personligt identificerbare oplysninger. Du må uden undtagelse ikke indsende CPR-numre, bankkontonumre, betalingskortnumre (bortset fra nummeret på det kort, der betaler for tjenesterne), kørekortnumre eller andre id-numre til Epilog Laser. Børn under 13 år, der bruger tjenesterne, må ikke afgive eller overføre nogen personlige oplysninger.

Websporingsoplysninger:

Vi og vores tredjepartsudbydere kan bruge teknologier til websporing såsom cookies, pixeltags og klare giffer for at få tjenesterne til at fungere effektivt og indsamle data relateret til brug af tjenesterne. Sådanne indsamlede data ("websporingsoplysninger") kan indeholde adressen på de websteder, som du besøger, før og efter du besøger tjenesterne, hvilken browser du bruger, din IP-adresse, hvilke sider i tjenesterne du besøger, hvor længe du er på siderne, og hvilke links du klikker på. Vi kan gemme cookies på din computer for at indsamle websporingsoplysninger og forbedre din brug af tjenesterne. Vi kan også bruge websporingsteknologier, der er placeret på websider i tjenesterne, til at indsamle oplysninger om handlinger, som brugere foretager, når de interagerer med tjenesterne, og Epilog Lasers leverandører (som defineret heri) kan ligeledes gøre dette. Vi samkører ikke websporingsoplysninger til personlige oplysninger for individuelle brugere, bortset fra til interne driftsmæssige, produktudviklingsmæssige og administrative formål relateret til tjenesterne. Nogle websporingsoplysninger kan omfatte data, f.eks. oplysninger om IP-adresse, der er unikke for dig. Du kan ændre dine browserindstillinger og dermed ændre, hvilke websporingsteknologier der er tilladt, når du bruger tjenesterne, men det kan påvirke, hvordan tjenesterne fungerer.

Lasermaskineanalyse:

Der kan indsamles oplysninger om lasermaskinen, dens komponenter og dele, herunder deres status og ydeevne og diagnostik af lasersystemer (såsom serie-, hardwaremodel- og delnumre), fejlkoder, advarselsindikatorer, advarsler og andre oplysninger om, hvordan lasermaskinen fungerer.

Hvem indsamler dine personlige oplysninger?

I visse tilfælde indsamler Epilog Laser dine personlige oplysninger direkte. I andre tilfælde er vi afhængige af en tredjepartstjeneste til at håndtere indsamling og midlertidig behandling og opbevaring af dine personlige oplysninger. Tjenesten, vi bruger til dette formål, er Hubspot Inc.

Lasermaskineanalyse:

Alle oplysninger, der indsamles fra lasermaskinen, bruges udelukkende til at forbedre vores produkter og deles ikke med nogen tredjepart.

Hvordan bruger vi de oplysninger, som vi indsamler?

Personlige oplysninger:

Dine personlige oplysninger kan suppleres med yderligere oplysninger om dine aktiviteter på tjenesten. I det omfang sådanne oplysninger er knyttet specifikt til dig, vil vi behandle disse yderligere oplysninger som dine personlige oplysninger. Vi kan bruge din e-mailadresse til at sende markedsføringsmateriale til dig om Epilog Laser og vores produkter og tjenester. Vi kan også bruge personlige oplysninger til interne driftsmæssige, produktudviklingsmæssige og administrative formål relateret til tjenesterne.

Websporingsoplysninger:

Vi bruger websporingsoplysninger til at administrere tjenesterne og til at forstå, hvor godt vores tjenester fungerer, til at gemme dine brugerindstillinger og til at udvikle statistiske oplysninger om brug af tjenesterne. Dette giver os mulighed for at bestemme, hvilke funktioner og hvilket indhold brugerne bedst kan lide, hvilket kan hjælpe os med at forbedre vores tjenester, personliggøre din brugeroplevelse og måle overordnet effektivitet.

Aggregerede oplysninger:

Vi genererer også statistiske, aggregerede data vedrørende vores brugere og tjenesterne til analytiske formål. Aggregerede data er afledt af personlige oplysninger og websporingsoplysninger, men i aggregeret form kopieres og afsløres der ikke nogen personlige oplysninger, og de samlede data kan ikke bruges til at identificere individuelle personer. Disse data bruges til at forstå vores kundebase og til at udvikle, forbedre og markedsføre vores tjenester.

Lasermaskineoplysninger:

Vores lasermaskiner indsamler driftsdata om din maskines ydeevne. Disse data kan omfatte ting som firmwareversion, forbindelsestype, brugsstatistik, materialeindstillinger og fejllogfiler. Disse oplysninger bruges samlet til at forbedre vores produkter, tjenester og support. Ved at analysere disse data kan vi identificere områder, der kan forbedres, udvikle nye funktioner og sikre, at vores lasermaskiner fungerer optimalt for alle brugere.

Hvilke oplysninger videregiver vi til tredjeparter?

Personlige oplysninger:

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til nogen tredjepart undtagen følgende:

  • (i) til tredjepartsleverandører, der er hyret til at levere tjenester på vores vegne ("leverandører"), såsom markedsføring, analyse af data og brug af tjenesterne, hosting og drift af tjenesterne, support- og vedligeholdelsestjenester til tjenesterne eller ydelse af kundeservice.
  • (ii) når vi har dit samtykke til at dele oplysningerne.

E-mailkommunikation:

Hvis du oplyser din e-mailadresse til os, sender vi administrative og markedsførings-e-mails til dig. Hvis du ønsker at framelde markedsførings-e-mails, kan du gøre det ved at følge vejledningen til afmelding i e-mailen eller ved at sende din anmodning på e-mail til privacy@epiloglaser.com.

Websporingsoplysninger:

Vi videregiver websporingsoplysninger til leverandører for at analysere tjenesternes ydeevne og brugernes adfærd og for at drive og forbedre tjenesterne.

Aggregerede oplysninger:

Vi kan videregive aggregerede data, som ikke indeholder personlige oplysninger til nogen tredjepart, herunder potentielle kunder, forretningspartnere og finansieringskilder, for at beskrive vores forretning og drift.

Netværksoperatører:

Brug af tjenesterne kan omfatte brug af tjenester fra tredjepartstelekommunikationsudbydere. Sådanne udbydere er ikke vores leverandører, og alle oplysninger, som en udbyder indsamler i forbindelse med din brug af tjenesterne, er ikke "personlige oplysninger" og er ikke underlagt nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for telekommunikationsudbydernes handlinger eller undladelser.

Juridisk undtagelse:

Uanset ovenstående kan vi til enhver tid bruge personlige oplysninger og andre oplysninger, der indsamles via tjenesterne, i det omfang det er påkrævet ved lov eller rettergang, til at løse tvister, til at håndhæve vores aftaler (herunder nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger) med dig, eller hvis det efter vores rimelige skøn er nødvendigt for at beskytte vores juridiske rettigheder eller at beskytte tredjeparter.

Yderligere videregivelse:

Vi forbeholder os ret til at videregive oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med tjenesten, herunder personlige oplysninger, (a) til enhver efterfølger i vores forretning som følge af fusion, opkøb, salg af aktiver eller lignende transaktion, og (b) til ordensmagten samt retslige, offentlige og regeludstedende myndigheder, i det omfang det kræves af loven eller efter vores rimelige skøn, hvis videregivelse er nødvendig for at håndhæve eller beskytte vores juridiske rettigheder eller for at beskytte tredjeparter.

Distributionspartnere:

Epilog Laser arbejder i partnerskab med forhandlere rundt om i verden. I de tilfælde, hvor vi har en distributionspartner i dit område, kan vi dele dine personlige oplysninger med distributionspartneren, således at partneren kan kontakte dig og behandle din anmodning. Hvis du mener, at en af vores distributionspartnere fejlhåndterer eller misbruger dine oplysninger, så giv os besked på privacy@epiloglaser.com. Du har ret til at indgive en klage over vores distributionspartner hos en national databeskyttelsesmyndighed. Du kan finde oplysninger om databeskyttelsesmyndigheden i dit land her: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Lasermaskineanalyse:

De oplysninger, der indsamles fra lasermaskinen, deles ikke med tredjeparter.

Indstillinger for beskyttelse af private oplysninger/fravalg

Hvis du gerne vil have nogen eller alle dine personlige oplysninger fjernet permanent fra vores databaser, bedes du kontakte os på privacy@epiloglaser.com, så vil vi straks slette dem. Aggregerede data afledt fra dine personlige oplysninger bevares og/eller slettes i henhold til Epilog Lasers generelle procedure for dette.

Lasermaskineanalyse:

Som standard indsamler lasermaskinen ikke oplysninger. Men i indstillingsmenuen har brugerne mulighed for frivilligt at tilvælge deling af data indsamlet fra maskinen med Epilog.

Dine valg vedrørende dine oplysninger

Du har ret til at:

  • anmode om en fortegnelse over alle personlige oplysninger, som vi råder over, der vedrører dig, i et elektronisk transportabelt format (f.eks. elektroniske kopier af oplysningerne vedhæftet til en e-mail).
  • anmode om, at vi ændrer personlige oplysninger, som vedrører dig.

  • anmode om, at vi sletter personlige oplysninger, som vedrører dig.

Hvis du ønsker en fortegnelse over dine personlige oplysninger, en ændring i dine personlige oplysninger eller sletning af dine personlige oplysninger, skal du kontakte privacy@epiloglaser.com.

Hvis du er bosiddende i EU og ønsker at klage over vores brug eller behandling af dine personlige oplysninger, har du ret til at indgive en klage til en national databeskyttelsesmyndighed. Hvert EU-medlemsland har oprettet sin egen databeskyttelsesmyndighed; du kan finde ud af, hvem der er databeskyttelsesmyndighed i dit land her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_da.

Hvis du har givet samtykke til indsamling, behandling og/eller overførsel af dine personlige oplysninger, har du ret til helt eller delvist at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du kontakte os på privacy@epiloglaser.com. Når vi har modtaget besked om, at du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke længere behandle dine oplysninger til de formål, som du gav samtykke til, medmindre der er overbevisende legitime grunde til viderebehandling eller for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.

Generelt

Sikkerhed:

Vi træffer rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sikkerheden og integriteten af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med nærværende politik og gældende lovgivning. Ingen internetoverførsler er dog fuldstændig sikre, og vi kan ikke garantere, at der ikke vil forekomme brud på sikkerheden. Uden begrænsning af ovenstående er vi ikke ansvarlige for handlinger foretaget af hackere eller andre uautoriserede tredjeparter, der overtræder vores rimelige sikkerhedsprocedurer.

Links:

Epilog Lasers tjenester kan indeholde links til andre websteder som tjenester. Epilog Laser er ikke ansvarlig for behandling af personlige oplysninger eller indholdet på disse websteder. Brugere bør være opmærksomme på dette, når de forlader vores tjenester, og gennemgå erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger for alle tredjepartswebsteder. Nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for oplysninger indsamlet af tjenesterne.

Ændringer:

Epilog Laser kan til enhver tid ændre nærværende politik. Hvis vi efter Epilog Lasers eget skøn foretager væsentlige ændringer af den måde, hvorpå personlige oplysninger indsamles, bruges eller overføres, informerer vi dig om disse ændringer ved at ændre nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som vil være til rådighed for din gennemgang på vores websted. Uanset eventuelle ændringer, som vi foretager, behandles personlige oplysninger, som Epilog Laser indsamler fra dig, i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, der er i kraft på indsamlingstidspunktet, medmindre vi opnår dit samtykke på anden måde.

Børn:

Epilog Laser indsamler og opbevarer ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra personer under 13 år, og tjenesterne må kun bruges af personer under 13 år under tilsyn af en skole, forælder, værge eller lærer. Hvis Epilog Laser får kendskab til, at der er afgivet personligt identificerbare oplysninger om personer under 13 år, vil Epilog Laser træffe de fornødne foranstaltninger for at slette disse oplysninger. For at anmode om at sådanne oplysninger slettes skal du kontakte os på privacy@epiloglaser.com.

Geografisk placering

Vi tilbyder tjenesterne i flere geografiske regioner. Vi definerer en geografisk region som den placering, hvor en bruger er placeret.

Brugere i andre regioner end EU:

For brugere uden for EU behandler vi data med tredjepartsdatabehandlere, der befinder sig i USA og Canada. Vi har foretaget rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod hændelig, uautoriseret eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, videregivelse, adgang, brug eller behandling af brugerdata i vores besiddelse. Vi overholder statslige og forbundslove om beskyttelse af personlige oplysninger.

Brugere i EU:

For brugere i EU overfører vi data fra EU til tredjepartsdatabehandlere, der befinder sig i USA og Canada. En sådan behandling udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger, kendt som den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"). Dette omfatter indførelse af påkrævede sikkerhedsforanstaltninger mod hændelig, uautoriseret eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, videregivelse, adgang, brug eller behandling af data. Overførsel af brugerdata fra EU til behandlere i USA og Canada foretages i overensstemmelse med GDPR.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne blev indsamlet og behandlet til, herunder med henblik på overholdelse af eventuelle juridiske, lovgivningsmæssige, regnskabsmæssige eller indberetningsmæssige krav. Hvis du ønsker, at dine personlige oplysninger slettes før den dato, hvor de normalt ville blive slettet i henhold til Epilog Lasers generelle procedure, så giv os besked om det på privacy@epiloglaser.com, så gør vi det med det samme.

Om os

Vi er hjemmehørende i USA på {0} Table Mountain Parkway, Golden, Colorado {1}. Brugere i USA og andre regioner uden for EU kan kontakte os på ovenstående adresse.

Vores repræsentant i EU i forbindelse med GDPR er Epilog Laser BV. Du kan kontakte vores repræsentant på Duwboot {0}, {1} CD Houten, Holland.

Denne politiks ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018