Overslaan en naar de inhoud gaan
Nu tot 2 augustus 2024 bieden we zinderende kortingen op de meeste modellen! Klik HIER voor meer informatie.
Thuis  /  Privacybeleid

Privacybeleid

U hebt controle over uw gegevens.

Als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot uw gegevens of persoonlijke informatie en de manier waarop we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen op privacy@epiloglaser.com.

Introductie

Dit privacybeleid ("Beleid") is bedoeld om gebruikers van de door Epilog Corporation ("Epilog Laser", "wij" of "ons") geleverde websites en producten (gezamenlijk de "Diensten") te informeren over de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken die door ons worden verzameld in verband met de Diensten. We nemen redelijke maatregelen om de privacy van gebruikers te beschermen in overeenstemming met de in dit Beleid beschreven richtlijnen en de toepasselijke Amerikaanse wetten. "Gebruiker" of "u" in dit beleid is elke persoon die de Diensten gebruikt of anderszins benut of anderszins persoonlijke gegevens aan Epilog Laser verstrekt via de Diensten. DOOR INFORMATIE AAN EPILOG LASER TE VERSTREKKEN, ERKENT U DAT U DIT PRIVACYBELEID HEBT GELEZEN, DAT U HET BEGRIJPT EN DAT U ERMEE INSTEMT DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN. GEBRUIK DE DIENSTEN NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

Welke gegevens verzamelen we?

Persoonlijke gegevens:

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, straat, plaats, staat/provincie, postcode, land, bedrijfsnaam, telefoonnummer en het serienummer van uw product om met u te communiceren, om de door u aangevraagde fysieke of digitale items aan u op te sturen en eventueel om u beperkte fysieke of digitale informatieve communicatie te sturen.

Andere persoonlijke identificatoren:

Afgezien van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens verzamelt Epilog Laser geen persoonlijk identificeerbare gegevens en willen we die ook niet ontvangen. Zo dient u onder andere geen burgerservicenummers, bankrekeningnummers, creditcard- of bankpasnummer (behalve het nummer van de kaart waarmee de Diensten worden betaald) of het nummer van uw rijbewijs of identiteitsbewijs aan Epilog Laser te verstrekken. Kinderen jonger dan 13 jaar die de Services gebruiken, mogen geen persoonlijke informatie verstrekken of uploaden.

Webtraceergegevens:

Wij en onze externe serviceproviders kunnen gebruikmaken van traceertechnologieën op het web zoals cookies, pixeltags en clear GIF's om de Diensten efficiënt uit te voeren en gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten. Mogelijke voorbeelden van dergelijke verzamelde gegevens ("Webtraceergegevens") zijn de adressen van de websites die u hebt bezocht voordat u de Diensten bezocht, het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, de pagina's die u in de Diensten bezoekt, hoe lang u pagina's bezoekt en op welke links u klikt. Om Webtraceergegevens te verzamelen en ervoor te zorgen dat u de Diensten efficiënter kunt gebruiken, kunnen we cookies opslaan op uw computer. We kunnen ook webtraceertechnologieën gebruiken die in webpagina's binnen de Diensten zijn geplaatst om informatie te verzamelen over de handelingen die gebruikers uitvoeren als ze gebruikmaken van de Diensten, en Contractanten van Epilog Laser (zoals hierin gedefinieerd) kunnen dat ook doen. We koppelen Webtraceergegevens niet aan Persoonlijke Gegevens van individuele gebruikers, behalve voor interne operationele, productontwikkelings- en administratieve doeleinden van de Diensten. Sommige Webtraceergegevens kunnen gegevens bevatten die uniek voor u zijn, zoals IP-adressen. Mogelijk kunt u in de instellingen van uw browser wijzigen welke webtraceertechnologieën toegestaan zijn wanneer u de Diensten gebruikt, maar dat kan gevolgen hebben voor de prestaties van de Diensten.

Lasermachine analytics:

Er kan informatie worden verzameld over de lasermachine, de componenten en onderdelen, inclusief hun status en prestaties en diagnoses van lasersystemen (zoals serienummers, hardwaremodellen en onderdeelnummers), probleemcodes, waarschuwingsindicatoren, meldingen en andere informatie over hoe de lasermachine presteert.

Wie verzamelt uw Persoonlijke Gegevens?

In sommige gevallen verzamelt Epilog Laser uw persoonlijke gegevens rechtstreeks. In andere gevallen maken we gebruik van een externe dienst voor het verzamelen en tijdelijk verwerken en bewaren van uwpersoonlijke gegevens. De dienst die we hiervoor gebruiken is Hubspot Inc.

Lasermachine analytics:

Alle informatie die door de lasermachine wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van onze producten en wordt niet gedeeld met derden.

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Persoonlijke gegevens:

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden aangevuld met aanvullende gegevens over uw activiteiten op de Dienst. Voor zover die gegevens specifiek aan u zijn gekoppeld, behandelen we die aanvullende gegevens als uw Persoonlijke Gegevens. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u marketingmateriaal over Epilog Laser en onze producten en diensten te sturen. We kunnen uw Persoonlijke Gegevens ook gebruiken voor de interne operationele, productontwikkelings- en administratieve doeleinden van de Diensten.

Webtraceergegevens:

We gebruiken Webtraceergegevens om de Diensten te leveren en te begrijpen hoe goed onze Diensten functioneren, om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan en om statistische gegevens over het gebruik van de Diensten te genereren. Op die manier kunnen we bepalen welke functies en inhoud de gebruikers het meest aanspreken om zo onze Diensten te verbeteren, het gebruik te personaliseren en de algehele effectiviteit te meten.

Geaggregeerde gegevens:

We genereren ook statistische, geaggregeerde gegevens met betrekking tot onze gebruikers en de Diensten voor analysedoeleinden. Geaggregeerde gegevens worden afgeleid van Persoonlijke Gegevens en Webtraceergegevens, maar door de geaggregeerde vorm kunnen die geen Persoonlijke Gegevens dupliceren of openbaren of enige persoon identificeren. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en om onze diensten te ontwikkelen, verbeteren en verkopen.

Informatie over lasermachines:

Onze lasermachines verzamelen operationele gegevens over de prestaties van uw machine. Deze gegevens kunnen zaken bevatten zoals firmwareversie, verbindingstype, gebruiksstatistieken, materiaalinstellingen en foutenlogboeken. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om onze producten, diensten en ondersteuning te verbeteren. Door deze gegevens te analyseren, kunnen we gebieden voor verbetering identificeren, nieuwe functies ontwikkelen en ervoor zorgen dat onze lasermachines optimaal presteren voor alle gebruikers.

Welke gegevens verstrekken we aan derden?

Persoonlijke gegevens:

We verstrekken uw Persoonlijke Gegevens niet aan derden, behalve in de volgende gevallen:

  • (i) aan externe contractanten die ingehuurd zijn om diensten namens ons te leveren ("Contractanten"), zoals marketing, analyse van gegevens en het gebruik van de Diensten, hosting en exploitatie van de Diensten of het bieden van ondersteunings- en onderhoudsservices voor de Diensten, of het bieden van klantenservice.
  • (ii) als we uw toestemming hebben om de gegevens te delen.

E-mailcommunicatie:

Als u ons uw e-mailadres verstrekt, sturen we u administratieve en promotionele e-mailberichten. Als u zich wilt afmelden voor promotionele e-mailberichten, kunt u de afmeldinstructies in het e-mailbericht volgen of uw verzoek mailen aan privacy@epiloglaser.com.

Webtraceergegevens:

Wij verstrekken Webtraceergegevens aan Contractanten om de prestaties van de Diensten en het gedrag van de gebruikers te analyseren, en om te Diensten uit te voeren en te verbeteren.

Geaggregeerde gegevens:

We kunnen geaggregeerde gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten, verstrekken aan derden, zoals potentiële klanten, zakenpartners en financiers, om onze bedrijven en activiteiten te beschrijven.

Netwerkproviders:

Bij het gebruik van de Diensten wordt mogelijk ook gebruikgemaakt van de diensten van externe telecomproviders. Dergelijke providers zijn geen contractanten van ons en gegevens die een provider verzamelt in verband met uw gebruik van de Diensten zijn geen "Persoonlijke Gegevens" en vallen niet onder dit Privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen en nalatigheden van telecomproviders.

Wettige uitzondering:

Niettegenstaande het voorgaande kunnen we in ieder geval gebruikmaken van Persoonlijke Gegevens en andere gegevens die via de Diensten zijn verzameld voor zover vereist door de wet of rechtsgang, om geschillen te beslechten, om onze overeenkomsten (inclusief dit Privacybeleid) met u te handhaven, of indien het gebruik naar ons redelijke oordeel noodzakelijk is om onze wettelijke rechten te beschermen of om derden te beschermen.

Verdere openbaarmakingen:

We behouden ons het recht voor om gegevens die we verzamelen in verband met de Dienst, waaronder Persoonlijke Gegevens, te verstrekken (a) aan een eventuele opvolger van ons bedrijf als gevolg van een fusie, overname, verkoop van activa of soortgelijke transactie; en (b) aan politie en justitie, overheidsinstellingen of toezichthouders, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn of indien openbaarmaking naar ons redelijke oordeel noodzakelijk is om onze wettelijke rechten af te dwingen of te beschermen of om derden te beschermen.

Distributiepartners:

Epilog Laser werkt samen met distributeurs over de hele wereld. Als we een distributiepartner in uw regio hebben, kunnen we uw Persoonlijke Gegevens delen met de distributiepartner opdat die contact met u kan opnemen en uw aanvraag kan verwerken. Indien u van mening bent dat een van onze distributiepartners uw gegevens onjuist gebruikt of misbruikt, kunt u dat aan ons melden via privacy@epiloglaser.com. U hebt het recht om tegen onze distributiepartners een klacht in te dienen bij een nationale autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie over de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land is hier te vinden: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Lasermachine analytics:

De informatie die van de lasermachine wordt verzameld, wordt niet met derden gedeeld.

Privacy-instellingen/afmelden

Als u uw Persoonlijke Gegevens geheel of gedeeltelijk uit onze database(s) verwijderd wilt hebben, kunt u contact met ons opnemen op privacy@epiloglaser.com waarna we deze zo snel mogelijk zullen verwijderen. Geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van uw Persoonlijke Gegevens, zullen behouden blijven en/of worden verwijderd volgens de gebruikelijke gang van zaken van Epilog Laser.

Lasermachine analytics:

De lasermachine verzamelt standaard geen informatie. In het instellingenmenu hebben gebruikers echter de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan het delen van gegevens met Epilog die via het apparaat zijn verzameld.

Uw opties met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om:

  • een overzicht te vragen van alle Persoonlijke Gegevens die wij bezitten en die betrekking op u hebben, in een elektronisch draagbaar formaat (bijvoorbeeld elektronische kopieën van gegevens als bijlage bij een e-mailbericht).
  • ons te vragen om Persoonlijke Gegevens die we over u hebben, te wijzigen.

  • ons te vragen de Persoonlijke Gegevens die we over u hebben, te verwijderen.

U kunt een overzicht van uw Persoonlijke Gegevens, een wijziging in uw Persoonlijke Gegevens of verwijdering van Persoonlijke Gegevens aanvragen door contact op te nemen met privacy@epiloglaser.com.

Als u een inwoner van de Europese Unie bent en een klacht hebt over het gebruik of de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een nationale autoriteit voor gegevensbescherming. Elke lidstaat van de Europese Unie beschikt over een eigen gegevensbeschermingsautoriteit; Meer informatie over de Gegevensbeschermingsautoriteit in uw land vindt u hier: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_nl.

Indien u hebt toegestemd met het verzamelen, verwerken en/of overdragen van uw Persoonlijke Gegevens, dan hebt u het recht om uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met privacy@epiloglaser.com. Nadat we bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming intrekt, zullen we uw gegevens niet langer verwerken voor de doeleinden waarvoor u toestemming had gegeven, tenzij er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn voor verdere verwerking of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Algemeen

Beveiliging:

We hanteren redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en de integriteit van uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met dit beleid en het toepasselijke recht. Maar geen enkele overdracht via internet is volledig veilig en we kunnen niet garanderen dat er geen schendingen van de beveiliging zullen plaatsvinden. Zonder beperking van het voorgaande zijn wij niet verantwoordelijk voor de handelingen van hackers en andere onbevoegde derden die onze redelijke beveiligingsprocedures schenden.

Links:

De Diensten van Epilog Laser kunnen links naar andere websites bevatten. Epilog Laser is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die websites. Gebruikers moeten zich hiervan bewust zijn wanneer ze onze Diensten verlaten en de privacyverklaringen van elke externe website lezen. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die worden verzameld door de Diensten.

Wijzigingen:

Epilog Laser kan dit beleid periodiek wijzigen. Als we naar de vaststelling door Epilog Laser belangrijke wijzigingen doorvoeren in de manier waarop Persoonlijke Gegevens worden verzameld, gebruikt of overgedragen, dan zullen we u over deze wijzigingen informeren door dit Privacybeleid aan te passen, dat voor u ter inzage beschikbaar is bij de Diensten. Niettegenstaande eventuele wijzigingen die we kunnen doorvoeren, zullen alle Persoonlijke Gegevens die door Epilog Laser over u zijn verzameld, worden behandeld overeenkomstig het privacybeleid zoals dat van kracht was op het moment waarop de gegevens werden verzameld, tenzij we anderszins uw toestemming verkrijgen.

Kinderen:

Epilog Laser verzamelt of bewaart niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar, en de Services mogen alleen worden gebruikt door personen jonger dan 13 jaar onder toezicht van een school, ouder, voogd of leraar. Als Epilog Laser ontdekt dat persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar is verstrekt, zal Epilog Laser de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. U kunt verzoeken om dergelijke gegevens te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via privacy@epiloglaser.com.

Geografische locatie

Wij bieden de Diensten in verschillende geografische gebieden aan. We definiëren een geografisch gebied als de locatie waar een gebruiker zich bevindt.

Gebruikers in regio's buiten de Europese Unie:

Voor gebruikers die zich buiten de Europese Unie bevinden, verwerken we gegevens via gegevensverwerkers die zich in de Verenigde Staten en Canada bevinden. We hanteren redelijke fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen tegen onopzettelijk(e), onbevoegd(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking van gebruikersgegevens in ons bezit. We houden ons aan staats- en federale wetten inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

Gebruikers binnen de Europese Unie:

Voor gebruikers die zich binnen de Europese Unie bevinden, dragen we gegevens voor verwerking vanuit de Europese Unie over aan externe gegevensverwerkers die zich in de Verenigde Staten en Canada bevinden. Dergelijke verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de Algemene Gegevensbeschermingswet. Beschermingsverordening (“AVG”). Dit omvat het instellen van vereiste veiligheidsmaatregelen in verband met onopzettelijk(e), onbevoegd(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking van gegevens. Overdracht van gegevens van gebruikers in de Europese Unie aan verwerkers in de Verenigde Staten en Canada geschiedt in overeenstemming met de AVG.

Bewaren en verwijderen

We bewaren uw Persoonlijke Gegevens alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt worden, waaronder het doel om te voldoen aan alle juridische, regelgevende, boekhoudkundige of verslagleggingseisen. Als u wilt dat uw Persoonlijke Gegevens eerder worden verwijderd dan de datum waarop ze normaal gesproken zouden worden verwijderd volgens de gebruikelijke gang van zaken van Epilog Laser, kunt u ons dat melden op privacy@epiloglaser.com. We zullen dan zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Over ons

Wij zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika op 16371 Table Mountain Parkway, Golden, Colorado 80403. Gebruikers in de Verenigde Staten en regio's buiten de Europese Unie kunnen op bovenstaand adres contact met ons opnemen.

Onze vertegenwoordiger in de EU voor AVG-doeleinden is Epilog Laser BV. U kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger op Duwboot 1, 3991 CD Houten, Nederland.

Ingangsdatum van dit beleid: 25 mei 2018