Hoppa till huvudinnehåll
Från och med nu och fram till den 2 augusti 2024 erbjuder vi grymma besparingar på de flesta modeller! Klicka HÄR för mer information.
Hem  /  Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Du har kontroll över din data.

Om du har frågor, problem eller önskemål om din data eller dina personuppgifter och hur vi använder dem, kontakta oss på privacy@epiloglaser.com.

Introduktion

Denna integritetspolicy (”policyn”) är avsedd att informera användare av webbplatser och produkter (kollektivt ”tjänster”) som tillhandahålls av Epilog Corporation (”Epilog Laser”, ”vi” eller ”oss”) om hur vi samlar in och använder personuppgifter som samlats in i anslutning till tjänsterna. Vi kommer vidta rimliga åtgärder för att skydda användarnas privatliv i enlighet med de riktlinjer som anges i denna policy och med tillämpliga amerikanska lagar. I denna policy avser ”användare” eller ”du” varje person som använder eller drar nytta av tjänsten eller skickar personuppgifter till Epilog Laser via tjänsterna. GENOM ATT SKICKA INFORMATION TILL EPILOG LASER BEKRÄFTAR DU ATT DU LÄST, FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT BINDAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY. ANVÄND INTE TJÄNSTERNA OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR.

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter:

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss såsom ditt namn, e-postadress, adress, stad, region, postnummer, land, företagsnamn, telefonnummer och serienumret för din produkt för att kommunicera med dig, skicka dig de fysiska eller digitala föremålen du begärt, och eventuellt skicka dig begränsad fysisk eller digital informell kommunikation.

Andra personidentifierare:

Epilog Laser varken samlar in eller vill ta emot personligt identifierande information utöver ovanstående. Du ska inte skicka till Epilog Laser socialförsäkringsnummer, kontonummer för finansiella transaktioner, kredit- eller betalkortsnummer (utöver numret på det betalkortet som används till att betala för tjänsterna), körkortsnummer eller statligt ID-nummer. Barn under 13 år som använder tjänsterna får inte tillhandahålla eller ladda upp någon personlig information.

Webbspårningsdata:

Vi och våra tredje parts-tjänsteleverantörer kan använda webbspårningsteknik såsom kakor, pixeltaggar och GIF-bilder för att förvalta tjänsterna effektivt och samla in uppgifter relaterade till användningen av tjänsterna. Sådan insamlad data (”webbspårningsdata”) kan omfatta adresser för webbplatser du besökt innan eller efter att du besökt tjänsterna, vilken typ av webbläsare du använder, din IP-adress, vilka sidor i tjänsterna du besöker, hur länge du besökt sidor, och vilka länkar du klickat på. För att samla in webbspårningsdata och effektivisera din användning av tjänsterna kan vi lagra kakor på din dator. Vi kan också använda webbspårningsteknik i webbsidor hos tjänsterna för att samla in information om åtgärder som användare vidtar när de interagerar med tjänsterna, även Epilog Lasers leverantörer (enligt definitionen häri) kan också göra det. Vi korrelerar inte webbspårningsdata till enskilda användares personuppgifter med undantag för interna operationer, produktutveckling, och administrativa ändamål för tjänsterna. Viss webbspårningsdata kan inkludera data som är unik för dig, t.ex. IP-adressen. Du kan ändra webbläsarens inställningar och på så sätt ändra vilken webbspårningsteknik som tillåts vid användning av tjänsterna men detta kan påverka tjänsternas prestation.

Lasermaskinsanalys:

Information kan samlas in om lasermaskinen, dess komponenter och delar, inklusive deras status och prestanda och diagnostik av lasersystem (t.ex. serienummer, hårdvarumodell och artikelnummer), felkoder, varningsindikatorer, varningar och annan information om hur lasermaskinen presterar.

Vem samlar in dina personuppgifter?

I vissa fall samlar Epilog Laser in dina personuppgifter direkt. I andra fall förlitar vi oss på en tjänst från tredje part för insamlingen och den tillfälliga bearbetningen och lagringen av dina personuppgifter. Tjänsten vi använder för detta ändamål är Hubspot Inc.

Lasermaskinsanalys:

All information som samlas in från lasermaskinen används enbart för att förbättra våra produkter och delas inte med någon tredje part.

Hur använder vi informationen som vi samlar in?

Personuppgifter:

Dina personuppgifter kan kompletteras med ytterligare information om dina aktiviteter i samband med tjänsten, i den mån sådan information är kopplad specifikt till dig kommer vi att behandla den som dina personuppgifter. Vi kan använda din e-postadress till att skicka marknadsföringsmaterial om Epilog Laser och dess produkter och tjänster. Vi kan även använda personuppgifter för interna operationer, produktutveckling och administrativa ändamål för tjänsterna.

Webbspårningsdata:

Vi använder webbspårningsdata till att administrera tjänsterna och förstå hur väl våra tjänster fungerar, lagra dina användarinställningar, och skapa statistiska information om användningen av tjänsterna. Detta tillåter oss avgöra vilka funktioner och vilket innehåll som användare gillar mest och hjälper oss att förbättra våra tjänster, anpassa din användarupplevelse, och mäta övergripande effektivitet.

Aggregerad information:

Vi kommer också skapa statistisk, aggregerad data om våra användare och tjänsterna för analytiska ändamål. Aggregerad data härleds från personuppgifter och webbspårningsdata men dess aggregerade form varken duplicerar eller offentliggör personuppgifter, eller identifiera någon person. Denna data används för att förstå vår kundbas och utveckla, förbättra och marknadsföra våra tjänster.

Lasermaskininformation:

Våra lasermaskiner samlar in driftdata om maskinens prestanda. Dessa uppgifter kan omfatta t.ex. firmwareversion, anslutningstyp, användarstatistik, materialinställningar och felloggar. Denna information används i samlad form för att förbättra våra produkter, tjänster och support. Genom att analysera dessa data kan vi identifiera förbättringsområden, utveckla nya funktioner och se till att våra lasermaskiner fungerar optimalt för alla användare.

Vilken information lämnar vi ut till tredje parter?

Personuppgifter:

Vi kommer inte att offentliggöra dina personuppgifter till någon tredje part med undantag för följande:

  • (i) tredje parts-underleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning (”underleverantörer”), t.ex. marknadsföring, analysering av data och användning av tjänster, webbhotelltjänster, eller som tillhandahåller stöd och underhållstjänster för tjänsterna, eller kundservice.
  • (ii) när vi har ditt samtycke att dela informationen.

E-postkommunikationer:

Om du förser oss med din e-postadress så kommer vi skicka dig administrativa meddelanden och marknadsföring via e-post. Om du vill sluta få e-postmeddelanden följer du instruktionerna under ”unsubscribe” i e-postmeddelandet eller skickar in en begäran till privacy@epiloglaser.com.

Webbspårningsdata:

Vi offentliggör webbspårningsdata till underleverantörer för att analysera prestationen hos tjänsterna och beteenden hos användare samt hantera och förbättra tjänsterna.

Aggregerad information:

Vi kan offentliggöra aggregerad data som inte innehåller personuppgifter till tredje parter, t.ex. potentiella kunder, affärspartners och finansieringskällor, för att beskriva vårt företag och vår verksamhet.

Nätverksoperatörer:

Användning av tjänsterna kan innebära användning av tjänster från tredje parts-teleoperatörer. Sådana teleoperatörer är inte våra underleverantörer och all information som de samlar in i samband med din användning av tjänsterna är inte ”personuppgifter” och omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för teleoperatörers handlingar eller försummelse.

Rättsligt undantag:

Trots ovanstående kan vi när som helst använda personuppgifter och annan information som samlats in via tjänsterna i den utsträckning som krävs för rättsliga förfaranden, lösa tvister, genomdriva våra avtal (inklusive denna integritetspolicy), eller om vi anser så vara nödvändigt för att skydda våra lagliga rättigheter eller skydda tredje parter.

Ytterligare offentliggöranden:

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut information som vi samlar in i samband med tjänsten, inklusive personuppgifter, (a) till efterträdare till vår verksamhet som ett resultat av sammanslagning, förvärv, försäljning av tillgångar eller liknande transaktion; och (b) till brottsbekämpande- och rättsliga myndigheten, och statliga myndighet, i den utsträckning som krävs av lagstiftning eller om utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla eller skydda våra rättigheter eller de av en tredje part.

Distributionspartners:

Epilog Laser samarbetar med underleverantörer världen över. I fall där vi har en distributionspartner i din region kan vi komma att dela dina personuppgifter med distributionspartnern så att de kan kontakta dig och genomföra din begäran. Om du tror att en av våra distributionspartner missköter sig eller missbrukar dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@epiloglaser.com. Du har rätt att lämna in ett klagomål mot våra distributionspartner hos en nationell dataskyddsmyndighet. Du kan läsa mer om Dataskyddsmyndigheten i ditt land här: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.

Lasermaskinsanalys:

Den information som samlas in från lasermaskinen delas inte med tredje part.

Integritetsinställningar/avsluta prenumeration

Om du skulle vilja få personuppgifter permanent borttagna från våra databaser kontaktar du oss på privacy@epiloglaser.com så tar vi genast bort dem. Aggregerad information som härrör från dina personuppgifter kommer att bibehållas och/eller tas bort i enlighet med Epilog Lasers verksamhet.

Lasermaskinsanalys:

Som standard samlar inte lasermaskinen in information. I inställningsmenyn har användarna dock möjlighet att frivilligt delta i att dela data med Epilog som samlas in från maskinen.

Dina val angående din information

Du har rätt att:

  • begära en redovisning av all personuppgifter från dig som vi besitter i ett elektroniskt portabelt format (t.ex. elektroniska kopior av information bifogad till ett e-postmeddelande).
  • begära att vi ändrar dina personuppgifter.

  • begära att vi tar bort dina personuppgifter.

För att begära en redovisning av dina personuppgifter, ändra eller ta bort dem kontaktar du privacy@epiloglaser.com.

Om du är bosatt inom den Europeiska unionen och har ett klagomål om vår användning eller bearbetningen av dina personuppgifter kan du vända dig till en nationell dataskyddsmyndighet. Varje medlemsstat i Europeiska unionen har inrättat sin egen dataskyddsmyndighet; du kan ta reda på vilken dataskyddsmyndighet som finns i ditt land här: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

Om du har samtyckt till insamling, bearbetning eller överföring av dina personuppgifter har du rätt att helt eller delvis återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke kontaktar du privacy@epiloglaser.com. När vi mottagit ditt meddelande om ditt återkallande av ditt samtycke kommer vi inte längre bearbeta dina personuppgifter för de ändamål som du samtyckte till, såvida det inte finns ett tvingande berättigade skäl för vidare bearbetning, eller för att upprättande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Allmänt

Säkerhet:

Vi använder rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten och integriteten hos dina personuppgifter i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. Ingen överföring över internet är dock helt säker och vi kan inte garantera att säkerhetsöverträdelser inte kommer inträffa. I och med föregående är vi inte ansvariga för handlingar utförda av hackare och andra obehöriga tredje parter som bryter mot våra rimliga säkerhetsrutiner.

Länkar:

Epilog Lasers tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som tjänster. Epilog Laser ansvarar inte för integritetsutövningen eller innehållet på dessa webbplatser. Användare bör vara medvetna om detta när de lämnar våra tjänster och granska integritetspolicyer hos webbplatser som tillhör tredje parter. Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas in av tjänsterna.

Ändringar:

Epilog Laser kan modifiera eller ändra denna policy emellanåt. Om vi gör några väsentliga ändringar så som fastställts av Epilog Laser på sättet personuppgifter samlas in, används, eller överföras, så kommer vi meddela dig om dessa ändringar genom att ändra denna integritetspolicy som kommer finnas tillgänglig för granskning via tjänsterna. Ändringar och personuppgifter som samlas in från dig av Epilog Laser kommer behandlas i enlighet med den integritetspolicy som gäller vid den tidpunkten personuppgifterna samlades in såvida inte vi fått ditt medgivande.

Barn:

Epilog Laser samlar inte medvetet in eller underhåller personligt identifierbar information från personer under 13 år av ålder, och tjänsterna får endast användas av personer under 13 ålder under överinseende av en skola, förälder, väktare, eller lärare. Om Epilog Laser lär sig att personligt identifierbar information om personer under 13 år har lämnats, kommer Epilog Laser att vidta lämpliga åtgärder för att radera denna information. För att begära att sådana personuppgifter tas bort kontaktar du oss på privacy@epiloglaser.com.

Geografisk plats

Vi erbjuder tjänsterna i flera geografiska regioner. Vi definierar en geografisk region som den plats där användaren befinner sig.

Användare utanför den Europeiska unionen:

Data från användare som befinner sig utanför den Europeiska unionen bearbetas med hjälp av tredje parts-registerförare som befinner sig i USA och Kanada. Vi har antagit rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot oavsiktlig, obehörig och olaglig förstörelse, förlust, ändring, offentligörande, åtkomst, användning och bearbetning av användaruppgifter i vår ägo. Vi följer statliga och federala lagar när det kommer till skyddandet av personuppgifter.

Användare inom den Europeiska unionen:

Data från användare som bor inom den Europeiska unionen överförs från den Europeiska unionen till tredje parts-registerförare i USA och Kanada för bearbetning. Sådan behandling utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter, känd som den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Detta inkluderar införandet av nödvändiga skyddsåtgärder mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, offentliggörande, åtkomst, användning och bearbetning av data. Överföring av användaruppgifter från den Europeiska unionen till registerförare i USA och Kanada sker i enlighet med GDPR.

Lagring och borttagning

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlats in och bearbetats, inklusive för att tillgodose eventuella juridiska-, rättsliga-, bokföring- och rapporteringskrav. Om du vill att dina personuppgifter tas bort innan det datum som de normalt tas bort i ordinarie Epilog Lasers verksamhet kontaktar du oss via privacy@epiloglaser.com så tar vi omgående bort dem.

Om oss

Vi är baserade i USA på 16371 Table Mountain Parkway, Golden, Colorado 80403. Användare i USA och andra platser utanför den Europeiska unionen kan kontakta oss på adressen ovan.

Vår representant i EU för GDPR-ändamål är Epilog Laser BV. Du kan kontakta vår representant på Duwboot 1, 3991 CD Houten, Nederländerna.

Ikraftträdandedatum för denna policy: 25 maj 2018